En man med en skruvnyckel i handen står i en verkstad

Välkommen till inloggningen till VARTA® Partner Portal

VARTA® kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet. Bli vår samarbetspartner idag och få användbar information om fordonsbatterier. Från installationstid och monteringsanvisningar till allmän batteriinformation. Logga in på vår företagsportal och hitta rätt batteri för ditt fordon och få hjälp med hur du byter batteri. Genom att testa varje batteri som kör igenom din verkstad kan du identifiera ett trasigt batteri innan det går sönder. Läs mer i vårt batteritestprogram.

Logga in på VARTA® Partner Portal

Bild på en man som håller i en surfplatta som visar inloggningssidan för VARTA® Truck Portal

Optimera din totala ägarkostnad

Kraven på kommersiella fordon och batterier har genomgått stora förändringar de senaste åren. För att hjälpa personer med ansvar för kommersiella fordonsparker har VARTA lanserat en ny underhålls-, utbildnings- och informationsplattform. Här hittar du mer information om hur du underhåller, väljer och kostnadsoptimerar dina batterier.

Läs mer

Test Every Battery

Batteritestprogram

Vad är fördelarna med att gå med i batteritestprogrammet? De flesta förare ser på bilbatteriet som en del av reparationsarbetet. Men eftersom var tredje bilfel kan härledas till batteriet är det mycket mer logiskt att se på batteriet som en del av underhållsprocessen.

Läs mer