Företagsfakta

Clarios Germany GmbH & Co KG
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511/975-0
E-post: info.emea@varta-automotive.com

Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRA 205413
Momsregistreringsnummer: DE 115 647 997

Obegränsat ansvarsskyldig partner: Clarios Germany Holding GmbH
Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 218503
Styrelse: Dr. Werner Benade, Bettina Koback, Dr. Christian Rosenkranz

Ansvarig redaktör: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-0

Webbdesign, koncept och produktion

Americaneagle.com
2600 S. River Road
Des Planies, IL 60018, USA
Kontakt: scott.zachry@americaneagle.com


EU-kommissionen erbjuder konsumenter möjligheten att lösa tvister på nätet (ODS) via en webbaserade plattform. Denna plattform kan nås genom följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi är ej skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan och har därmed inte möjlighet att delta i sådana processer.

Ansvarsfriskrivning

Vi har vid framställande av denna sida gjort vårt bästa för att erbjuda aktuell, korrekt och tydlig information. Trots detta kan det förekomma oavsiktliga fel. Clarios Germany GmbH & Co. KG avsäger sig i synnerhet ansvaret för eventuella typografiska fel och för tillförlitligheten, fullständigheten och punktligheten hos den information som finns angiven på företagets webbplats. Den information och data som finns tillgänglig genom Clarios servrar kan komma att ändras utan varsel. Tjänsterna, informationen och data som finns tillgängliga på Clarios webbsida tillhandahålls i "befintligt skick" utan några som helst garantier.

I den utsträckning länkar eller pointers till utomstående webbsidor finns tillgängliga på Clarios webbsida avsäger sig Clarios allt ansvar för information, kommunikation eller material som finns tillgängligt på sådana sidor eller i länkar på sådana sidor. Vi intygar härmed uttryckligen att vi inte nödvändigtvis delar sådana tredje parters innehåll och/eller åsikter.

Genom att använda Clarios webbsidor tar du på dig ensamt ansvar för riskerna associerade med sådan användning, inklusive risken att din dator, programvara eller data skadas av ett virus, annan programvara eller annan typ av fil som kan överföras eller aktiveras via en av Clarios webbsidor eller genom din användning av desamma. Clarios tar inte på sig något ansvar för eventuella direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador, inklusive, utan inskränkning, intäkts- eller vinstförluster, som har uppstått på grund av användning eller felanvändning av informationen eller bristen på information på Clarios webbplats.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics. Mer information på

www.google.com/analytics

VARTA® Sök batteri


Är du företagare? Använd vår avancerade sökning i VARTA Partner Portal.

VARTA® Sök återförsäljare

Hitta andra återförsäljare