Företagsfakta

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511/975-02
E-post: info-se@varta-automotive.com

Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 62427
Momsregistreringsnummer: DE 115 647 997

Obegränsat ansvarsskyldig partner: JCB Management GmbH
Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 62413
Styrelse: Johann-Friedrich Dempwolff, Jose Miguel Lopez Ascaso

Ansvarig redaktör: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-02

Webbdesign, koncept och produktion

GTB
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126, USA
Kontakt: jcisupport@gtb.com


EU-kommissionen erbjuder konsumenter möjligheten att lösa tvister på nätet (ODS) via en webbaserade plattform. Denna plattform kan nås genom följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi är ej skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan och har därmed inte möjlighet att delta i sådana processer.

Ansvarsfriskrivning

Vi har vid framställande av denna sida gjort vårt bästa för att erbjuda aktuell, korrekt och tydlig information. Trots detta kan det förekomma oavsiktliga fel. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA avsäger sig i synnerhet ansvaret för eventuella typografiska fel och för tillförlitligheten, fullständigheten och punktligheten hos den information som finns angiven på företagets webbplats. Den information och data som finns tillgänglig genom Johnson Controls Autobatterie GmbH:s servrar kan komma att ändras utan varsel. Tjänsterna, informationen och data som finns tillgängliga på Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA:s webbsida tillhandahålls i "befintligt skick" utan några som helst garantier.

I den utsträckning länkar eller pointers till utomstående webbsidor finns tillgängliga på Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA:s webbsida avsäger sig Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA allt ansvar för information, kommunikation eller material som finns tillgängligt på sådana sidor eller i länkar på sådana sidor. Vi intygar härmed uttryckligen att vi inte nödvändigtvis delar sådana tredje parters innehåll och/eller åsikter.

Genom att använda Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA:s webbsidor tar du på dig ensamt ansvar för riskerna associerade med sådan användning, inklusive risken att din dator, programvara eller data skadas av ett virus, annan programvara eller annan typ av fil som kan överföras eller aktiveras via en av Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA:s webbsidor eller genom din användning av desamma. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA tar inte på sig något ansvar för eventuella direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador, inklusive, utan inskränkning, intäkts- eller vinstförluster, som har uppstått på grund av användning eller felanvändning av informationen eller bristen på information på Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA:s webbplats.

VARTA® Sök batteri

VARTA® Sök återförsäljare

Hitta andra återförsäljare