Instrumentpanelen i en bil med en klocka på vänster sida, hastighetsmätaren på höger sida och en start-stopp-symbol i mitten

Grundläggande principer för Start/Stopp-system

Start/Stopp-system stänger automatiskt ner och startar om motorn för att reducera tomgångskörning och på så sätt skära ner på bränsleförbrukning och utsläpp. Majoriteten av biltillverkare väljer att installera ett VARTA®-batteri i sina Start/Stopp-fordon.

Batteriet är bilens hjärta. Det strömsätter allting - från tändningen och kontinuerligt verksamma elsystem till underhållningssystemet ombord. Batteriet säkerställer att alla existerande funktioner få ström under Start/Stopp-processen. Dessa batterier förväntas kunna mycket mer än att bara starta bilen. Det är därför BATTERIET är HJÄRTAT i ditt fordon.

Då flertalet av dagens bilar kommer utrustade med Start/Stopp-system har vi på VARTA® utvecklat två innovativa batterier anpassade efter just sådana system: VARTA® Silver Dynamic med AGM-teknik för avancerade Start/Stopp-fordon med regenerativa bromssystem samt Blue Dynamic med EFB-teknik för konventionella Start/Stopp-system.

Körning och accelerering

Ett avancerat system för energihantering frikopplar generatorn under acceleration och under normala körförhållanden. Det innebär att mer av motorns kraft styrs om till hjulen. Generatorn kopplas bara in igen när batteriets laddningsnivå faller under en förinställd tröskel.

Batterikrav:

Batteriet laddas ur och laddas och måste ge el till alla elektriska enheter på egen hand.

Inbromsning

Regenerativ inbromsning gör att fordonet delvis använder kinetisk energi som konverteras till elektrisk energi, vilken sedan matas tillbaka till batteriet.

Batterikrav:

Batteriet behöver laddas om snabbt och ha tillräcklig kapacitet för den extra energin. Batteriet måste kunna fungera vid en lägre laddningsnivå.

Stopp och avstängning av motor

När fordonet stannat till stänger Start/Stopp-systemet av motorn.

Batterikrav:


Även när det är urladdat måste batteriet fortfarande ge startmotorns generator tillräckligt med startström för att starta om motorn igen.

VARTA® Sök batteri


Är du företagare? Använd vår avancerade sökning i VARTA Partner Portal.

VARTA® Sök återförsäljare

Hitta andra återförsäljare