Instruktioner för säker batteriladdning Säkerhetstips vid laddning Kan jag göra något preventivt underhåll på mitt batteri?
← Laddning

Så laddar man ett bilbatteri (OBSERVERA: ladda inte AGM- eller EFB-batterier då dessa kräver professionell service. Se "Testa ditt batteri").

Laddningsrekommendation AGM Laddningsrekommendation vätskefyllt

Instruktioner för säker batteriladdning

 • Ladda batteriet tills det är fulladdat så snart som möjligt efter varje urladdning
 • Kontrollera alltid att batteriladdaren passar batteriet
 • Använd aldrig en batteriladdare utan automatisk avstängning
 • Vi rekommenderar att du använder en elektronisk spänningskontrollerad batteriladdare, företrädesvis baserad på en IUoU-laddningsprofil
 • Undvik syraskiktning genom laddning (behövs ej för AGM)
 • Använd en laddare med IU-egenskaper och en högre laddningsspänning (2,6 V/cell)
 • Sådan överladdning bör endast användas under en kort period för att undvika vätskeförlust
 • Tomgångsspänningen efter en laddning bör ligga på 2,12 - 2,13 V/cell
 • För varje skillnad på 0/1 V till 12,7 / 12,8 V bör batteriet laddas i en timme
 • Ladda aldrig frysta batterier eller batterier med en temperatur på över 45˚ C
 • Anslut den positiva batterianslutningen (+) till den positiva laddaranslutningen och den negativa batterianslutningen (-) till den negativa laddaranslutningen
 • Sätt inte på laddaren förrän batteriet är helt ikopplat
 • När laddningen är klar, stäng först av laddaren
 • Sluta ladda om batteriet blir varmt eller läcker syra!
 • Se till att utrymmet där laddningen genomförs har god ventilation

Testa ditt batteri

Det bästa och lättaste sättet att testa ett batteri är att använda en volt- eller multimeter för att mäta spänningen. När du väl vet den exakta spänningen, använd tabellen nedan för att mäta laddningsstatusen.

Testing.JPG

Kontrollera att batteriet är laddat

För att säkerställa att batteriet kan leverera sin angivna startkraft måste det vara fulladdat. Den rekommenderade laddningsströmmen är 10 % av nominalkapaciteten i ampere (dvs. ett 4 Ah-batteri kräver en laddningsström på 0,4 A). Vi rekommenderar att du kontrollerar att batteriet är fulladdat innan du monterar det för att säkerställa ett långt batteriliv.

 • Ett nytt batteri är laddat till ungefär 80 % efter aktivering.
 • Inledande laddning rekommenderas alltid. Snabbladda aldrig batteriet.
 • Du hittar en detaljerad beskrivning av hur man laddar batteriet i instruktionsmanualen som följer med batteriet.