STEG ETT: Montering av bilbatteri STEG TVÅ: Demontering av bilbatteri STEG TRE: Installation av nytt bilbatteri STEG FYRA: Batteriåtervinning
← Installation och byte En man sätter i ett batteri i en bil - man ser bara hans armar.

STEG ETT: Montering av bilbatteri

Läs fordonets manual med originalutrustningstillverkarens rekommendationer för:

Batteristorlek - den batteristorlek som passar bäst till de rent fysiska dimensionerna i ditt fordon. Många fordon kan använda mer än en storlek.

Kallstartström (CCA) - CCA-värdet är avgörande för god startkraft. Värdet anger hur många ampere ett batteri kan leverera i 30 sekunder vid en temperatur på –17,8 °C innan spänningen faller under minimigränsen.

Reservkapacitet (RC) - hjälper till att ge kraft åt fordonets elsystem om generatorn inte fungerar. Värdet visar hur många minuter batteriet kan leverera tillräckligt med ström, utan att spänningen faller under den nivå som krävs för att driva ditt fordon.

I princip gäller ”ju högre värde, desto bättre” för både CCA och RC. MEN om du bor i ett kallt klimat ska du tänka lite extra på CCA-värdet när du väljer batteri. Om du bor i ett mycket varmt klimat behöver du inte så högt CCA-värde.

Om du letar efter ett djupurladdningsbart (deep cycle) batteri till en båt eller husvagn måste du också tänka på:

Typ av utrustning som ska drivas
Hur många ampere som krävs för att driva utrustningen
Hur många timmar du kommer att använda utrustningen

Multiplicera antalet ampere med antalet timmar för att få fram hur många amperetimmar, eller Ah, som krävs.
Utrustningens strömförbrukning (ampere) x Tid (timmar) = Ah

En segelyacht flyter fram över vattnet

Exempel: Fiskebåt

Belysning
Trollingmotor
Ekolod
Radio
Totalt

10 x 5 = 50
1 x 5 = 5
3 x 5 = 15
1 x 5 = 5
75 AH*


*Leta efter ett batteri som kan leverera det nödvändiga antalet Ah för en specifik tid och spänning. Vid krockkudde ska antalet Ah ökas med 20 %.