STEG ETT: Montering av bilbatteri STEG TVÅ: Demontering av bilbatteri STEG TRE: Installation av nytt bilbatteri STEG FYRA: Batteriåtervinning
← Installation och byte

STEG TRE: Installation av nytt bilbatteri

Läs Säkerhet och & Hantering

I fordonet ska batteriet stå rakt på sin plats. Försäkra dig om att det inte finns några främmande föremål där som kan skada batteriets hölje.

Hållaren ska spännas till den sitter ordentligt. Den ska dock inte spännas så mycket att batteriets lock eller hölje deformeras eller spricker. Använd de vridmoment som anges i fordonets användarmanual. Om du inte har tillgång till den kan följande vridmoment användas:

  • Övre bygel eller hållarens ram: 3,39–5,65 newtonmeter
  • Undre hållare med öppning: 6,78–9,04 newtonmeter
  • Undre hållare med utsprång: 7,91–10,17 newtonmeter
  • Jordkabeln ska anslutas sist till batteriet.

Kontrollera om batteriets polaritet stämmer överens med fordonets specifikationer. Jorden anges för det mesta. Omvänd polaritet kan orsaka allvarliga skador på fordonets elsystem. Observera att det positiva, koniska stiftet är större än det negativa.