Underhåll och förvaring av batterier Batteriförvaring Säsongsanvändning av batteri Powersports - byta batteri
← Underhåll och förvaring

Powersports - byta batteri

  1. Kontrollera syranivån (endast Powersports Freshpack) och fyll på med destillerat vatten.
  2. Se till att batteriet och anslutningarna är rena.
  3. Kontrollera att inga kablar eller anslutningar sitter löst och att foderröret inte är skadat.
  4. VARTA®:s batterier levereras med kompletta användar- och underhållsinstruktioner.

Längre viloperioder

En av de vanligaste orsakerna till ett fallerande motorcykelbatteri är uppkomsten av sulfatering under längre viloperioder, vanligtvis under lågsäsong. Sulfatering innebär att de blysulfater som utsöndras i takt med att batteriet laddas ur samlas och bildar kristaller på batteriets plattor, vilket leder till att batteriet försämras eller ibland går sönder helt. Det är därför extremt viktigt att man respekterar följande riktlinjer:

  1. Ladda batteriet och förvara det torrt och svalt. Koppla ur batteriets negativa anslutning från motorcykeln.
  2. Kontrollera regelbundet laddningsstatusen och ladda batteriet på nytt vid behov.