Underhåll och förvaring av batterier Batteriförvaring Säsongsanvändning av batteri Powersports - byta batteri
← Underhåll och förvaring En glad, leende man står framför en blå bil i en verkstad

Underhåll och förvaring av batterier


Kontrollera att batteriet är rent med jämna mellanrum

  • LÄS SÄKERHETSAVSNITTET
  • Håll poler och kontakter/klämmor fria från damm och korrosion. Korrosion på polerna kan påverka batteriets prestanda och utgöra en säkerhetsrisk. Om du upptäcker någon korrosion ska du koppla bort batteriet, lossa och ta bort kontakterna/klämmorna och borsta bort korrosionen från polerna med en blandning av bakpulver (natriumbikarbonat) och vatten. Smörj med antioxideringsfett innan du kopplar och fäster kontakterna/klämmorna igen. Anteckna alltid utfört underhåll.

DU FÅR ABSOLUT INTE TA BORT NÅGRA TRYCKREDUCERINGSVENTILER OCH ALDRIG FYLLA PÅ VATTEN.

Fler resurser och nedladdningar:

Korrekt underhåll och skötsel (PDF)

Batteritestguide (PDF)