Instruktioner för säker batteriladdning Säkerhetstips vid laddning Kan jag göra något preventivt underhåll på mitt batteri?
← Laddning Batteritestdiagram med diagramstatus

Kan jag göra något preventivt underhåll på mitt batteri?

Läs först säkerhetsavsnittet och följ säkerhetsinstruktionerna i startkablarnas manual

LÄS FÖRST SÄKERHETSAVSNITTET OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA I STARTKABLARNAS ANVÄNDARMANUAL

VARNING — BATTERIER BILDAR EXPLOSIVA GASER.

De här anvisningarna syftar till att minimera explosionsrisken. Håll alltid batterier på avstånd från gnistor, flammor och cigaretter.

 • Båda batterierna ska ha samma spänning (6, 12, etc.)
 • Använd alltid lämpligt ögonskydd och luta dig aldrig över batteriet.
 • Försök inte starta ett skadat batteri; undersök båda batterierna innan du kopplar startkablarna.
 • Försäkra dig om att avgasningsöppningarnas pluggar sitter ordentligt och i våg.
 • Kontrollera att fordonen inte kommer i kontakt med varandra och att båda tändningslåsen står på läge OFF.
 • Stäng av alla elförbrukare (radio, defroster, vindrutetorkare, belysning, etc.)

Dessa steg måste följas exakt:

 1. Koppla den positiva (+) startkabeln till den positiva (+) polen på det urladdade batteriet.
 2. Koppla den andra änden av den positiva (+) kabeln till den positiva (+) polen på hjälpbatteriet.
 3. Koppla den negativa (-) kabeln till den negativa (-) polen på hjälpbatteriet.
 4. KOPPLA TILL SIST DEN NEGATIVA (-) KABELN TILL MOTORBLOCKET PÅ DET FORDON SOM INTE VILL STARTA, PÅ AVSTÅND FRÅN BATTERI OCH FÖRGASARE.
 5. Försäkra dig om att kablarna går fria från fläktblad, remmar och andra rörliga delar på båda motorerna.
 6. Starta fordonet och ta bort kablarna i OMVÄND ordningsföljd.