STEG ETT: Montering av bilbatteri STEG TVÅ: Demontering av bilbatteri STEG TRE: Installation av nytt bilbatteri STEG FYRA: Batteriåtervinning
← Installation och byte

STEG TVÅ: Demontering av bilbatteri

Kontrollera om det finns speciella instruktioner i användarmanualen. Lägg noga märke till var den positiva batteripolen sitter innan du tar ut batteriet och markera polariteten på den positiva kabeln. På så sätt undviker du att koppla in det nya batteriet tvärtom.

Läs Säkerhet och & Hantering

  1. Koppla bort jorden först. Det är en säkerhetsåtgärd för att undvika skador på ledningar och/eller batteri på grund av ofrivilliga jordningar med verktyg.
  2. Använd en ring- eller hylsnyckel i rätt storlek för att ta bort batterikablarna. Kontrollera om det finns tecken på skador eller korrosion på batteriets uppställningsplats. Försäkra dig om ytan under batteriet och hållarna är mekaniskt felfria och fria från korrosion. Korroderade delar kan rengöras med vatten (med en tillsats av lite vanlig ammoniak eller bakpulver) och skrubbas med en hård borste. Rengjorda delar måste torkas och målas. Måla inte batteripolerna.
  3. Rengör och spänn åt jordanslutningen. Dra åt startrelät och anslutningarna också.