Hur fungerar ett batteri? Varför startar inte bilen? Vilket batteri passar min bil? Batteriets anatomi Säkerhet och hantering Jämförelse av cyklingskapacitet Montering och påfyllning av VARTA® Powersports AGM Batteritermer, definitioner och ordlista
← Grundläggande information om batterier

Batteriurladdning

Om batteriet inte kan starta bilen brukar man säga att det är “dött”, även om det inte är tekniskt korrekt. Ett batteri som urladdats - på grund av att du glömde slå ifrån strålkastarna eller för att generatorn är trasig - kan laddas upp igen till full kapacitet. Då ett batteri nått slutet av sin livslängd, kan det aldrig laddas upp tillräckligt för att få kraft nog att tjäna sitt syfte. Då är batteriet verkligen dött och måste bytas ut.

Om batteriet är urladdat men inte helt dött kan du starta det med hjälp av ett annat, fulladdat batteri. Ungefär 30 minuters körning bör ge generatorn tid att ladda upp batteriet helt och hållet. Men om generatorn eller någon annan del av elsystemet i din bil är defekt kommer batteriet inte att laddas och inte ens en mekaniker eller servicestation kan ladda upp det igen. Så om batteriet hela tiden laddas ur bör du låta någon titta på det elektriska systemet innan du byter batteri. Vad som verkar vara ett dåligt batteri kan vara ett problem i fordonets elsystem. Om någon del av det elektriska systemet är trasigt kommer den att ta all kraft från det nya batteriet och du blir stående efter vägen.