Hur fungerar ett batteri? Varför startar inte bilen? Vilket batteri passar min bil? Batteriets anatomi Säkerhet och hantering Jämförelse av cyklingskapacitet Montering och påfyllning av VARTA® Powersports AGM Batteritermer, definitioner och ordlista
← Grundläggande information om batterier

Batteritermer, definitioner och ordlista

 • Absorbent Glass Mat (AGM)

  • Ett glasfiberskikt som används för att filtrera svavelsyran i blysyrabatterier.
 • Aktivt material

  • Det aktiva materialet i de positiva plattorna består av blydioxid, de negativa plattorna av blysvamp (metalliskt poröst bly). När en strömkrets skapas reagerar dessa material med svavelsyra under upp- och urladdning enligt följande kemiska formel: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O.
 • Ampere (Amp, Ah)

  • Mätenhet för elektronflödet, eller strömstyrkan, genom en krets. Amperetimmar (Amp-Hr, Ah) – Mätenhet för batteriets energilagringskapacitet, beräknas genom att multiplicera strömstyrkan i ampere med urladdningstiden i timmar. (Exempel: Ett batteri som ger 5 ampere i 20 timmar levererar 5 ampere x 20 timmar.
 • Cell

  • Den elektrokemiska, strömproducerande basenheten i ett batteri som består av en positiv plattsats, negativa plattor, elektrolytvätska, separatorer och hölje. Det finns sex celler i ett 12-volts blysyrabatteri.
 • Cykel

  • En urladdning och en uppladdning utgör en cykel för ett batteri.
 • Djupurladdning

  • Ett tillstånd där en cell är helt urladdad och använder låg strömstyrka så att spänningen sjunker under den absoluta minimigränsen.
 • Elektrolyt

  • I ett blysyrabatteri består elektrolyten av svavelsyra spädd med vatten. En ledare ser till att det finns vatten och sulfat till den elektrokemiska reaktionen: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20.
 • Galler

  • Den blylegerade ram som håller det aktiva materialet på plats i battericellen och leder ström.
 • Hölje

  • Det hölje av polypropylen eller hårdgummi som håller batteriets plattor och elektrolyt på plats. Fäst med remmar.
 • Jord

  • Fungerar som referenspotential i en krets. I en bil är det resultatet av att man fäster batterikabeln på fordonets kaross eller chassi som sedan används för att sluta kretsen i stället för att koppla direkt från en komponent. Idag använder över 99 % bilar och lätta lastbilar den negativa batteripolen som jord.
 • Kallstartström

  • Hur många ampere ett blysyrabatteri kan leverera vid 0°F (-17.8°C) i 30 sekunder och ha kvar minst 1,2 volt per cell.
 • Kapacitet

  • Ett fulladdat batteris förmåga att leverera en specifik mängd elektricitet (Amp-Hr, Ah) vid en given hastighet (Amp, A) under en begränsad tid (Hr).
 • Korrosion

  • En destruktiv kemisk reaktion mellan flytande elektrolyt och ett reaktivt material – t ex utspädd svavelsyra på järn som bildar korrosion i form av rost.
 • Kortslutning

  • En oavsiktlig förbikoppling i en elektrisk produkt eller koppling, för det mesta med mycket lågt motstånd så att strömflödet ökar. I en battericell kan kortslutningen vara tillräckligt permanent för att ladda ur cellen och göra batteriet värdelöst.
 • Krets

  • Elektronflödets väg. En sluten krets är komplett. En öppen krets är bruten eller frånkopplad.
 • Laddningskapacitet

  • Den strömkvantitet i amperetimmar som ett batteri med definierad laddningsnivå tål under en viss tid vid en viss temperatur och laddningsspänning.
 • Laddningsnivå (State of Charge, SOC) /Hälsotillstånd (State of Health, SOH)

  • Den mängd elektrisk energi ett batteri innehåller vid en viss tidpunkt. Visas som procent av energimängden hos ett fullt uppladdat batteri.
 • Lock

  • Höljets lock
 • Ohm

  • Mätenhet för elektriskt motstånd eller impedans i en elektrisk krets.
 • Platta – Negativ

  • Gjuten metallram som innehåller ett aktivt material av blysvamp. Reservkapacitet (RC) – Hur många minuter ett nytt, fullt uppladdat batteri kan leverera 25 ampere vid 26.7°C/80° F och bibehålla en polspänning som är lika hög eller högre än 1,75 volt per cell. Värdet visar hur länge ett batteri kan hålla viktig utrustning igång om fordonets generator skulle strejka.
 • Platta – Positiv

  • Gjuten metallram som innehåller det aktiva materialet av blydioxid.
 • Poler

  • Elektriska kopplingar mellan batteriet och den externa kretsen. En pluspol är kopplad till den första (positiva) och en minuspol till den sista (negativa) länken i ett batteris seriekopplade celler.
 • Separator

  • Avdelning mellan de positiva och negativa plattorna av ett material som strömflödet kan passera igenom.
 • Ström

  • Hastighet för det elektriska flödet eller elektronernas rörelser längs en ledare. Mätenhet för strömstyrka är ampere.
 • Syraskiktning

  • När en blysyracell laddas bildas syra med hög densitet i plattorna. Tyngdkraften får den tunga syran att droppa ner till botten av cellen, medan syra med lägre densitet stiger uppåt. Att syran skiktas på detta sätt kan göra så att batteriet förlorar kapacitet och/eller strejkar.
 • Urladdning

  • När batteriet ger ström laddas det samtidigt ur.
 • Volt

  • Mätenhet för elektrisk potential.
 • VRLA-batteri (Valve Regulated Lead Acid)

  • Batterier som är förslutna och underhållsfria.
 • Watt

  • Mätenhet för elektrisk ström, t ex hur snabbt elektronerna flödar med eller mot en elektrisk potential. Formel: Watt = Ampere x Volt.