Hur fungerar ett batteri? Varför startar inte bilen? Vilket batteri passar min bil? Batteriets anatomi Säkerhet och hantering Jämförelse av cyklingskapacitet Montering och påfyllning av VARTA® Powersports AGM Batteritermer, definitioner och ordlista
← Grundläggande information om batterier

Montering och påfyllning av VARTA® Powersports AGM

Undvik att luta eller lägga våra VARTA® Powersports AGM-batterier på sidan i samband med montering och laddning. Batterierna är spill- och läckagesäkra vid vinklar upp till 45˚ så snart de har fyllts enligt instruktionerna (dvs. efter 20 minuters syraabsorption).

Påfyllning av VARTA® Powersports AGM