Skapa ett konto på VARTA®:s företagsportal

Det här formuläret samlar in ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy för mer information om hur vi skyddar och behandlar dina lagrade uppgifter.


*Jag godkänner villkoren
Ja, jag vill ta emot försäljnings- och marknadsföringsmeddelanden samt produkt- och varumärkesuppdateringar från VARTA.

Nej, jag vill inte få fler försäljnings- och marknadsföringsmeddelanden eller produkt- och varumärkesuppdateringar från VARTA.

Skapa

Genom att fylla i formuläret och kryssa för ”Prenumerera” bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat vår sekretesspolicy och våra cookie-villkor.

Läs vår sekretesspolicy

Dataskydd

Vi samlar in, använder och lagrar din personliga information enbart i enlighet med bestämmelserna under gällande datasekretesslagar. Angiven data sparas och används exklusivt för att kunna driva VARTA®:s företagsportal. Dina data raderas omedelbart i det fall du drar tillbaka ditt godkännande. Vi delar aldrig ut information till tredje part eller i marknadsföringssyfte utan att först erhålla ditt godkännande. Vi uppmuntrar dig att läsa vår sekretesspolicy, refererad till häri, som du finner på vår webbplats.

Innehåll

Den här webbplatsen omfattar varumärken, tjänstemärken, upphovsrättsskyddat material och annat innehåll som tillhör eller licensieras av oss eller som vi har tillstånd att använda. Vi har ensamrätt till alla äganderätter associerade med detta innehåll, inklusive upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter. Du får inte spara, modifiera, kopiera, publicera, lägga upp, överföra, anpassa eller på annat sätt utnyttja innehållet utan att först erhålla vårt skriftliga godkännande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på den här webbplatsen utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar alltid efter att tillhandahålla enbart aktuell, korrekt och tydlig information på denna webbplats. Vårt allra bästa till trots kan det dock förekomma fel. De tjänster och den information och data som erbjuds på denna webbplats tillhandahålls därmed i befintligt skick utan garantier av några slag.

I den utsträckning det förekommer länkar eller hänvisningar till tredje parts webbsida på vår webbplats tar vi inte på oss något ansvar för den information, kommunikation eller annat material som går att finna där, inte heller ansvarar vi för eventuella länkar som står med på utomstående webbsidor. Vi tillkännager härmed uttryckligen att vi inte nödvändigtvis delar innehåll och/eller åsikter med sådana tredje parter.

Genom att använda vår webbsida bekräftar du att du förstår riskerna associerade med att använda den här webbsidan, inklusive risken att din dator, mjukvara eller data skadas av eventuella virus, mjukvara eller andra filer som kan överföras eller aktiveras via vår webbsida eller din användning av denna. Vi tar inte på oss något ansvar för eventuella direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda eller sekundära skador, inklusive, men ej begränsat till, inkomst- eller vinstförluster som har uppstått på grund av din användning eller felaktiga användning av informationen eller bristen på information på denna webbplats.

VARTA® Sök batteri

VARTA® Sök återförsäljare

Hitta andra återförsäljare